Sanal Kolonoskopi Nedir ?

Sanal Kolonoskopi anal kanaldan ince bir boru ucu ile (idrar sondası vb.) kalın barsağın şişirilmesi sonrasında alınan bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kesitleri ile elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında 3 boyutlu rekonstrüksüyonu ile konvansiyonel kolonoskopi görüntülerine benzer görüntülerin oluşturulduğu ve kalın barsak hastalıklarının değerlendirildiği bir inceleme yöntemidir.

Vining ve arkadaşları tarafından ilk kez tanımlandığı 1994 yılından günümüze kadar Sanal Kolonoskopi tetkikiyle ilgili literatürde çok sayıda çalışma bulunmakta olup özellikle son on yılda batılı ülkelerin günlük rutin klinik pratiklerinde sıklıkla yer almaktadır (1). Sanal Kolonoskopi kolorektal kanser taramasında konvansiyonel kolonoskopiden sonra en iyi ikinci testtir. Kolorektal kanser tespit duyarlılığı gaytada gizli kan, flexible sigmoidoskopi ve çift kontrast kolon grafisinden yüksektir (2-4). 2008 yılında yayınlanan çok merkezli ACRIN çalışmasında, konvansiyonel kolonoskopi altın standart alındığında BT Kolonografinin 10 mm ve üzerindeki polipleri saptama duyarlılığının % 90 olduğu bildirilmiştir (5).

Kaynaklar :
1- Vining DJ, Gelfand DW. Noninvasive colonoscopy using helical CT sacanning. 3D reconstruction and virtual reality. Paper presented at the 1994 meeting of the Society of Gastrointestinal Radiologist, Maui, Hawaii, USA; 1994. p.13-8.
2 -Winawer SJ, Zauber AG. – Colorectal cancer screening: now is the time.CMAJ. 2000 Sep 5;163(5):543-4
3- Johnson CD, Harmsen WS, Wilson LA, et al. Prospective blinded evaluation of computed tomographic colonography for screen detection of colorectal polyps.Gastroenterology. 2003 Aug;125(2):311-9.
4-Rockey DC, Paulson E, Niedzwiecki D,et al. Analysis of air contrast barium enema, computed tomographic colonography, and colonoscopy: prospective comparison. Lancet. 2005 Jan 22-28;365(9456):305-11.
5- Johnson CD, Chen MH, Toledano AY, Heiken JP, Dachman A, Kuo MD, et al. Accuracy of CT colonography for detection of large adenomas and cancers. N Engl J Med 2008;359:1207-17.

 

Comments are closed.